Bendruomenė

Mėgėjiškų slidinėjimo trasų ant Utrių kalno būta ir prieš tris dešimtmečius, slidinėjimo entuziastai tuomet važiuodavę slidinėti ar rogėmis čiuožti ant natūraliai apsnigto kalno.
Lapių bendruomenės centro nariai ryžosi įgyvendinti svajonę - teikė paraišką ir 2012 metais gavo finansavimą iš Europos Sąjungos finansuojamos “LEADER+” programos, lėšų skyrė ir Klaipėdos rajono savivaldybė bei Žemės ūkio ministerija. Utrių kalno įrengimui pavyko pritraukti apie 205 630 eurų investicijų.
Beveik 4 hektarų plote įrengti trys keltuvai, visi jie gali kelti apie 1500 žmonių per valandą, nupirktos dvi sniego patrankos, kitos įrangos, veikia trys skirtingos trasos. Trasą įrengęs Lapių bendruomenės centras – ne pelno siekianti organizacija, tačiau kaip vienas geriausių socialinio verslo pavyzdžių pristatomas Utrių kalno veiklos modelis, duoda naudos visai bendruomenei.
Kasmet prasidėjus sezonui įdarbinami bendruomenėje gyvenantys žmonės, slidinėjimo įrangos nuoma ir kavinės veikla verčiasi vietiniai verslininkai. Dali per sezoną bendruomenės uždirbtų lėšų yra skiriama investicijoms į Utrių kalno plėtrą, kita dalis - bendruomenės poreikiams. Bendru bendruomenės narių sprendimu pasirenkama, kur išleisti uždirbtus pinigus - smulkiems darbams, šventėms, išvykoms, edukacijoms.

Apie bendruomenę ir Utrių kalną žiniasklaidoje:

30 lapkričio, 2023
Enhance Your Ethereum Security Unlocking the Power of Tornado Cash Mixer.html

INTRODUCING TORNADO CASH: BRINGING PRIVACY TO CRYPTOCURRENCY TRANSACTIONS Cryptocurrencies have revolutionized the financial landscape, providing individuals with a decentralized and secure means of conducting transactions. However, despite the numerous advantages they offer, cryptocurrencies are not entirely anonymous. The blockchain, the underlying technology behind cryptocurrencies, records every transaction, making it possible to trace the flow of […]

29 spalio, 2023
Securing Your Digital Assets How Blender.io Bitcoin Tumbler Ensures Privacy and Security

BITCOIN BLENDER: ANONYMIZING YOUR CRYPTOCURRENCY TRANSACTIONS   In today's digital age, privacy and security have become increasingly important, especially when it comes to financial transactions. Cryptocurrencies, with their decentralized nature, offer a level of anonymity. However, the blockchain's transparency can still expose sensitive information. This is where cryptomixers like Blender.io come into play, providing a […]

21 spalio, 2023
YoMix Bitcoin mixer Elevating Privacy Standards in Cryptocurrencies with Advanced Cryptomixing

PRIVACY CONCERNS IN BITCOIN: UNCOVERING THE CHALLENGES AFFECTING USER ANONYMITY Bitcoin, the world's first decentralized digital currency, has gained immense popularity and disrupted the traditional financial system. While it has experienced significant success and adoption, it also faces a range of challenges. In this article, we will delve into some of the problems that the […]

18 balandžio, 2023
test title7032

sdfgsdfg wert wert8784

24 vasario, 2023
test title7411

sdfgsdfg wert wert6720

23 vasario, 2023
test title1376

sdfgsdfg wert wert1609

22 vasario, 2023
test title8208

sdfgsdfg wert wert6422

21 vasario, 2023
test title9078

sdfgsdfg wert wert8039

21 vasario, 2023
test title9870

sdfgsdfg wert wert5068

19 vasario, 2023
test title6649

sdfgsdfg wert wert3604

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram